Arş. Gör. Dr. YASEMİN ARI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. YASEMİN ARI

T: (0282) 250 3213

M yari@nku.edu.tr

W yari.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-2018
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ANTRENMAN VE HAREKET BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: On iki haftalık pliometrik antrenman programının 14-16 yaş grubu bayan futbolcuların bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri üzerine etkisi (2012)
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / BEDEN EĞİTİM VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PR.
2016-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen MEB 2011-2016
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARI Y., ÇOLAKOĞLU F. ., THE EFFECT OF 12-WEEK PLYOMETRIC TRAINING PROGRAM ON ANAEROBIC POWER, SPEED, FLEXIBILITY AND AGILITY FOR ADOLESCENT FOOTBALL PLAYERS, European Journal of Physical Education and Sport Science, vol. 3, pp. 44-64, 2017.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERSÖZ G., ARI Y. ., KARA E., ÖZMUTLU İ., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İLE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ, SOSYAL FİZİK KAYGI DÜZEYİ VE YAŞAM DOYUMUNUN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ (26.04.2018-28.04.2018).
Sözlü Bildiri
2. KARA E., ARI Y., EROĞLU A. K. ., AYDIN S. ., Cimnastik Sporuna Yeni Başlayan 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Denge ve Postüral Asimetri Değerlendirmesi, 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi (25.04.2018-27.04.2018).
Sözlü Bildiri
3. CANLI U. ., ARI Y. ., ÖZMUTLU İ. ., Puberte Öncesi Basketbolcularda Morfolojik Yapının ve Yorgunluğun Pas Becerisi Üzerindeki Etkisi, 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi (25.04.2018-27.04.2018).
Sözlü Bildiri
4. ARI Y. ., EROĞLU A. K. ., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., SAQ Antrenmanın Kadın Futsal Oyuncularında Performans Üzerine Etkisi, 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi (25.04.2018-27.04.2018).
Sözlü Bildiri
5. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S. ., KARA E., ARI Y., EGZERSİZ DANIŞMALIĞI ALAN VE ALMAYAN TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN EGZERSİZ DAVRANIŞI VE VÜCUT KOMPOZİSYONLARINDAKİ FARKLILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI, IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi (12.04.2018-15.04.2018).
Sözlü Bildiri
6. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., EROĞLU B., erceylan o., Özel Düzenlenmiş Sekiz Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Genç ErkekBasketbolcularda Sıçrama, Sürat, Kuvvet ve Çeviklik Üzerine Etkisi, World Congress of Sport Sciences Researches (23.11.2017-26.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
7. ÖZMUTLU İ., ARI Y., EROĞLU A. K., CANLI U., ata n., Genç Tenisçilerde Core Antrenmanın Denge, Anaerobik Güç ve Kuvvet Üzerine Etkisi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
8. ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU A. K., SEKİZ HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMAN PROGRAMININ SALON FUTBOL OYUNCULARDA SIÇRAMA, SÜRAT VE ÇEVİKLİK ÜZERİNE ETKİSİ, 15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
9. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., AYDIN S., ARI Y., KARA E., ÖZTÜRK T., Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı, Bazı Psikolojik Faktörler Ve FizikselÖzelliklerdeki Değişimlerin İncelenmesi, 15. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
10. AYDIN S., EROĞLU A. K., ÖNCEN S., ARI Y., ÖZMUTLU İ., EROĞLU B., ERSÖZ G., Yön Değiştirme Süratinin Çeviklik Performansına Etkisi, EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART AND CULTURE (19.10.2017-22.10.2017).
Özet bildiri
11. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ., ARI Y., The Role Of University Students’ Behavioral Regulations, Basic Psychological Need In Exercise And Exercise Behaviour In Predicting Their Life Satisfaction., The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy- Icpespt-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Özet bildiri
12. ARI Y., ÇOLAKOĞLU F. F., On Iki Haftalık Pliometrik Antrenman Programının Adolesan Futbol OyunculardaAnaerobik Güç, Sürat, Esneklik ve Çeviklik Üzerine Etkisi, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (01.11.2016-04.11.2016).
Özet bildiri
Uluslararası Projeler
1. Reaching and Empowering Communities through Sport (SCORE), AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 15.02.2017-31.07.2017.
2. Sport for Community Regeneration and Empowerment Integrating Sport Event Mangement into Youth Work for Enduring Social Impact Toplumun Spor ile Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi Toplumsal Etkinin Sürdürülmesi için Spor Etkinliği Yönetiminin Gençlik Faaliyetlerine Entegrasyonu, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 15.07.2016-31.07.2017.
Ulusal Projeler
1. Teori Odaklı Egzersiz Danışmalığı Sonrası Egzersiz Davranışı ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimlerin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.10.2015-15.10.2017.
2. TEORI ODAKLI EGZERSIZ DANISMANLIGI SONRASI EGZERSIZ DAVRANISI VE BAZI PSIKOLOJIK FAKTORLERDEKI DEGISIMLERIN INCELENMESI, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.08.2015-21.11.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Yer:Lviv, Ukrayna, 25.04.2018-27.04.2018.
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Yer:Antalya , 15.11.2017-18.11.2017.
14.Ulusararası Spor Bilimleri Kongresi, Yer:ANTALYA, 01.11.2016-04.11.2016.